Welcome to Gallery Art Veritas

The gallery presents a program of international contemporary art, alongside stock works of classical modernism and collaborates with different organizations for special exhibitions and cultural events.

———————————————————————————————————————

Gallery Art Veritas visar ett stort urval av internationell modern konst samt ett flertal klassiska moderna konstverk och samarbetar med olika organistioner för special utställningar och kulturella händelser.